Sociale veiligheid

We werken vanuit 5 kapstokafspraken die binnen onze school gelden.
Deze afspraken noemen we de 5 van Heilinde.M5 aanpak
Basisschool Heilinde werkt met de M5-aanpak. Met deze aanpak willen we een veilig schoolklimaat creëren. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en fijn voelen, alleen dan zullen ze zich goed kunnen ontwikkelen.

De school doet er alles aan om het voor iedere leerling (sociaal) veilig te maken. Maar we weten ook dat dit niet altijd lukt. Met name buiten het zicht van ouders en leerkrachten kunnen er vervelende dingen gebeuren. Dit zal niet vaak het geval zijn, iedere keer dat het wel gebeurt, is een keer te veel. Dit pakken we via de M5 aanpak aan.

De M5 aanpak omvat vier stappen:
1, Melden van al het grensoverschrijdend gedrag door middel
van de "niet oké" knop.
2. Meldingen bespreken in het team.
3, In gesprek met leerlingen en de groep.
4. Helpende maatregelen voor leerlingen die vast zitten in een patroon
en het moeilijk vinden om op eigen kracht te stoppen.

Deze stappen worden telkens herhaald om een veilig schoolklimaat te creëren. Elke zes weken wordt de data verzameld, besproken en afgestemd welke maatregelen eventueel volgen. Wanneer een leerling aangesproken wordt op zijn/haar gedrag, wordt ook contact met u opgenomen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het schoolklimaat veilig blijft.
De komende periode vullen we dit gedeelte van onze website verder met informatie over M5.